Posterunek Policji w Lisewie - KPP w Chełmnie

Posterunek Policji w Lisewie

Posterunek Policji w Lisewie

Posterunek Policji w Lisewie

ul. Toruńska 15

86-230 Lisewo

tel.  47 7547 110  fax. 47 7547 114

www.chelmno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

 

Mieszkańcy powiatu chełmińskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:


• Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
• Podstawowe poradnictwo prawne.
• Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
• Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
• Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
• Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
• Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
• Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Uwaga! Podane adresy e-mail ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego w pierwszej kolejności należy dzwonić na numer dyżurnego chełmińskiej jednostki tel. 47 7547-200, a w  przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997


 

Kierownik Posterunku Policji w Lisewie

asp. szt. Sławomir Chaciński

 

 tel.  47 7547 110 tel. kom. 504 961 129

slawomir.chacinski@bg.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji w Lisewie

pełni dyżur w każdy poniedziałek przyjmując interesantów
w godz. od 10.00 do 14.00

 

 


DZIELNICOWI 
OBSŁUGUJĄCY TEREN GMINY
LISEWO ORAZ PAPOWO BISKUPIE

 

REJON NR 7 st.asp. Wojciech Dalke

tel.  47 7547 113  tel. kom. 516 261 820   

dzielnicowy.lisewo1@bg.policja.gov.pl

         Zadania priorytetowe dzielnicowego rejonu nr 7 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.  to w szczególności rozwiązanie problemu dotyczącego gromadzenia się młodzieży w rejonie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Hallera w Lisewie. Ze zgłoszeń mieszkańców wynika, że w rejonie tym dochodzi do zakłóceń porządku publicznego. Celem jest eliminowanie jak największej liczby przestępstw i wykroczeń a tym samym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

REJON  DZIELNICOWEGO:

Gmina Lisewo

Bartlewo

Błachta

Chrusty

Drzonowo

Kamlarki

Kornatowo

Krajęcin

Krusin

Linowiec

Lipienek

Malankowo

Mgoszcz, Piątkowo

Pniewite

Strucfoń

Tytlewo

Wierzbowo

Lisewo:

ul. Boczna

Chełmińska

Gen. Józefa Hallera

Ks. Augustyna Łebińskiego

Mikołaja z Ryńska

Toruńska

Wincentego Witosa

Wybudowanie Wąbrzeskie

 


REJON NR 8 : asp. Marcin Szulc

 tel.  47 7547 113  tel. kom.  609 100 783

dzielnicowy.lisewo2@bg.policja.gov.pl

        Zadania priorytetowe dzielnicowego dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. to w szczególności rozwiązanie problemu związanego ze spożywaniem alkoholu w sklepie oraz w jego obrębie w  miejscowości Storlus. Celem jest ograniczenie do minimum popełniania ww. wykroczeń.

REJON  DZIELNICOWEGO:

Gmina Papowo Biskupie

Dubielno

Falęcin

Firlus

Folgowo

Jeleniec

Kucborek

Niemczyk

Nowy Dwór Królewski

Paopwo Biskupie

Staw

Storlus

Wrocławki

Zegartowice

Żygląd