KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Chełmnie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 28.10.2016

 
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W CHEŁMNIE
 
 
 
insp. Robert Olszewski
 
 
 

Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego;
 • Posterunku Policji w Unisławiu;
 • Posterunku Policji w Lisewie;
 • Zespołu  Prezydialnego;
 • Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych;
 • Zespołu Administracyjno - Gospodarczego;
 • Zespołu ds. Kadr i Szkolenia.

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W CHEŁMNIE

 

 
mł. insp. Dariusz Dziura
 

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Kryminalnego;
 • Zespołu ds. Łączności i Informatyki;
 • Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych.