ŁADUNEK WYBUCHOWY W BUDYNKU STAROSTWA - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

ŁADUNEK WYBUCHOWY W BUDYNKU STAROSTWA

Data publikacji 10.10.2019

W Chełmnie przeprowadzone zostały ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „KOBRA2019”. Tego typu symulacje pozwalają doskonalić działania Policji i innych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych oraz kształtować umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Dzisiaj (10.10.19) dyżurny chełmińskiej jednostki, został powiadomiony przez pracownika miejscowego Starostwa Powiatowego o tym, że w jednym z pomieszczeń tego budynku, znajduje się pakunek niewiadomego pochodzenia. Po uzyskaniu informacji, funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie skierował we wskazane miejsce policjantów z miejscowej „patrolówki”, którzy zabezpieczyli teren przed możliwością zbliżania się osób postronnych. Do zagrożonego wybuchem budynku, z którego ewakuowane zostały wszystkie osoby, skierowani zostali również policjanci posiadający przeszkolenie pirotechniczne, którzy zidentyfikowali podejrzany pakunek jako ładunek wybuchowy.

W związku z zaistniałą sytuacją dyżurny chełmińskiej policji powiadomił między innymi Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowie Ratunkowe. Przybyli na miejsce funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Bydgoszczy  przy użyciu specjalistycznego sprzętu zneutralizowali znaleziony ładunek wybuchowy. Po dokładnym sprawdzeniu budynku i przyległego do niego terenu ewakuowani wcześniej pracownicy mogli bezpiecznie powrócić do swoich obowiązków.

Na szczęście cała ta sytuacja to tylko ćwiczenia pod kryptonimem „KOBRA2019”, zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Mają one na celu doskonalenie działań podejmowanych przez Policję i inne służby ratownicze oraz podmioty pozapolicyjne w związku z realnym zagrożeniem atakami terrorystycznymi.

  • Policjant wraz z ratownikami medycznymi czuwa nad bezpieczeństwem podczas ćwiczeń KOBRA2019
  • Policjant wchodzi do Budynku Starostwa Powiatowego podczas ćwiczeń KOBRA2019
  • Policjant wraz z psem służbowym zabezpiecza teren budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie
  • Strażacy rozwijają wąż podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych
  • Policjant w specjalnym skafandrze wynosi z budynku ładunek wybuchowy
  • Policjanci wchodzą do budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie
  • Policjant wraz z psem służbowym patroluje teren przyległy do budynku Starostwa Powiatowego