KONFERENCJA POWIATOWA - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

KONFERENCJA POWIATOWA

Data publikacji 09.05.2019

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie była współorganizatorem konferencji szkoleniowej pod tytułem „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”.

Pod koniec ubiegłego miesiąca (25-26.04) w Łysomicach odbyła się V Powiatowa Konferencja Szkoleniowa pn. „Współpraca instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapobiegania uzależnieniom”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatu chełmińskiego sądu, prokuratury, sądowej służby kuratorskiej, policji, szkół różnego szczebla, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, domu pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. służb i jednostek na co dzień współpracujących dla dobra i wsparcia swoich podopiecznych.

Współorganizatorami  spotkania było: Stowarzyszenie Ludzie Ludziom w Chełmnie, Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Podczas konferencji poruszono tematykę zgodną z oczekiwaniami uczestników. Pani Danuta Zdrojewska mediator sądowy z Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu omówiła mediacje jako formę rozwiązywania konfliktów w teorii i praktyce. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy kom. Monika Hermann przedstawiła praktyczne zastosowanie interwencyjnych sytuacji związanych z odbiorem małoletnich spod władzy rodzicielskiej, w tym wybrane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto w części wykładowej znalazły się tematy takie jak:  „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne a zachowania suicydalne, dopalacze i używki” - prelekcja Pani dr Kingi Mickiewicz–Stopa, psycholog i trener, biegłej sądowej, trener, prowadzącej Pracownię Pomocy i Badań Psychologicznych w Toruniu oraz  „Dopalacze – dostęp, zagrożenia, pomoc a sytuacja w powiecie” i „Dopalacze a narkotyki w świetle prawa” – tematy omówione przez Panią Beatę Coghen młodszego specjalistę z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu.

W części warsztatowej zaproszono uczestników do zajęć grupowych z:  I pomocy przedmedycznej, w tym wobec osób znajdujących się pod wpływem substancji psychoaktywnych poprowadzonych przez przedstawicieli PSP w Chełmnie: Panów Karola Piórkowskiego i Mateusza Milaszewskiego oraz zajęć dotyczących wypalenia zawodowego (wg podziału grup: oświata, kontakt z rodziną, służby, praca z rodziną, opieka całodobowa) – poprowadzonych przez Panią dr Kingę Mickiewicz- Stopa.

Gości powitał Starosta Chełmiński Pan Zdzisław Gamański, z kolei podsumowanie podjętych tematów omówił Komendant Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie  nadkom. Andrzej Szczepański. Biorąc pod uwagę ponad 80 osobową frekwencję, coroczne spotkania instytucji i służb oraz organizacji z powiatu nadal cieszą się zainteresowaniem i są okazją do podnoszenia poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Mamy nadzieje , że osoby uczestniczące w  konferencji  uzyskały odpowiedź na nurtujące ich problemy a ich rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w praktyce.

Autor: asp. Dorota Lewków
Publikacja: Dorota Lewków