KONKURS „PRZYJAZNY DZIELNICOWY” - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

KONKURS „PRZYJAZNY DZIELNICOWY”

Data publikacji 16.05.2019

Trwa III edycja konkursu „Przyjazny Dzielnicowy”. Jego celem jest wyróżnienie dzielnicowego, który w ocenie lokalnej społeczności wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym.

Trwa III edycja konkursu ”Przyjazny Dzielnicowy”. Celem przedsięwzięcia jest promocja dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu oraz wyróżnienie tych mundurowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym. Konkurs ma również na celu wyróżnienie dzielnicowych, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem  w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego, obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji. Wnioski można przesyłać do 23 czerwca 2019 roku, listownie na adres:Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@policja.gov.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której pełni służbę zgłaszany policjant, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłaszającego, opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

Osoby, które miały do czynienia z dzielnicowym, który wyróżnił się szczególną empatią i umiejętnościami zapraszamy do dokonywania zgłoszeń.

Publikacja: Dorota Lewków